Poniżej przedstawione cenniki to tylko przykłady. Dla każdego klienta dopasowujemy rozwiązania odpowiednie dla jego branży, firmy oraz odbiorców.

Podstawowy
dla małego bizensu
500miesiąc
facebook, instagram,
2 razy w tyg. aktualizowane profile społ.
kampanie reklamowe wg budżetu klienta
budowa  i utrzymanie strony internetowej
Rozszerzony
dla zbudowania marki
800miesiąc

facebook, instagram,
3 razy w tyg. aktualizowane profile społ.
kampanie ad words i facebook  (wg budżetu klienta)
obsługa  foto/kwartał
budowa  i utrzymanie strony internetowej

Premium
dla ambitnych
2000miesiąc

budowa  i utrzymanie strony internetowej
pozycjonowanie strony www
facebook, instagram,  linked in
4 razy w tyg. aktualizowane profile społ.
kampanie ad words i facebook  (wg budżetu klienta)
pomoc we wdrożeniu systemów rezerwacji (hotelarstwo)
biężąca obsługa  foto
video raz na pół roku
blog firmowy